คำคม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2547

วิทยากร เชียงกูล

.....เป็นหนังสือที่รวมคำคมหรือคำคัดอ้าง ที่คุณวิทยากร คัดเลือก และแปลเรียบเรียงขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะช่วยชี้แนะ ปลุกปลอบ ให้กำลังใจ คนไทยในยุคสมัยของวิกฤติทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ที่อาจมีผลถึงวิกฤติในชีวิตส่วนตัวของคนหลายคนด้วยก็เป็นได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในชีวิต เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่ผู้อ่านจะได้เกิดกำลังใจ ในการที่จะต่อสู้กับวิกฤติหรือใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น

.....โดยสาระที่ถูกคัดเลือกมาจากหนังสือ จากสุภาษิตของชนชาติต่าง ๆ และคำคมของชนเผ่าพื้นเมืองประชาชนระดับรากหญ้า รวมไปถึงพุทธภาษิต แล้วมาจัดแบ่งออกตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ถึง ๑๒ หัวข้อด้วยกัน เริ่มจากปัญหา การผิดพลาด การให้อภัย , ความสุข การหัวเราะ การมองโลกในแง่ดี, การเอื้ออาทร เพื่อน, หนังสือ การเรียนรู้ การลงมือทำ, ความรัก
, ชีวิต ไปจนถึง ธรรมชาติที่แท้จริง ถึงแม้ว่าจริง ๆ แล้วความคิดเกี่ยวกับมิติด้านต่าง ๆ ในชีวิตของคนเราอาจต้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม เมื่อบางครั้งอาจเกิดปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น คงเป็นการสะดวกที่จะเลือกหยิบถึงเรื่องโดยเฉพาะนั้น ๆ ขึ้นมาคิดพิจารณาใช้ได้เร็วขึ้น

.....ซึ่งคำคมนั้นก็มักจะเป็นประโยคสั้น ๆ กระทัดรัดและงดงามที่ถูกกลั่นมาจากประสบการณ์ของคนที่ช่างคิดและฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม เท่ากับเป็นการช่วยสรุปบทเรียนในชีวิตของมนุษย์ในรอบหลายพันปีที่ผ่านมาได้อย่างน่าทึ่ง การเลือกอ่านคำคม และพินิจพิจารณาคิดเห็นตามไปด้วย ย่อมจะได้ความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ รวมได้ถึงสามารถตักตวงมาปรับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับชีวิตต่อไปได้อีกด้วย

.....ส่วนหนึ่งของวิกฤติสังคมไทยในเวลานี้ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้คนสนใจใฝ่รู้ อ่านและคิดกันน้อยเกินไปอย่างที่ควรจะเป็น หรืออาจจะไม่ ทว่าหนังสือเล่มนี้อาจเข้ามามีส่วนช่วยถมช่องว่างหรือการขาดแคลนทางภูมิปัญญา และจิตสำนึกในสังคมไทยได้บ้าง น่าจะเป็นการดีทีเดียว เพราะเป็นการลงทุนที่น้อย

.....ในที่สุดถึงแม้ว่าคุณจะใช้ชีวิตไปแล้วสักเท่าไหร่ รวมไปถึงการใช้ชีวิตที่อยู่ต่อไปได้อีกยาวนานแค่ไหน การอ่านอาจจะช่วยให้คุณรู้จักชีวิต และรู้จักที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของตัวคุณเอง และชีวิตอื่น ๆ ที่เราต้องอาศัยอยู่ร่วมกันนี้ด้วย

.....หนังสือนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว หาอ่านได้จากร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำทั่วไป ในขณะนี้ค่ะ


 

 

สุพัฒนะ.


Total Execution Time: 0.0204909324646 Mins