ลุงโง่ย้ายภูเขา

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2563

ลุงโง่ย้ายภูเขา

                ณ หน้าบ้านของลุงโง่มีภูเขาใหญ่ลูกหนึ่ง ภูเขาลูกนั้น ตั้งตระหง่านอยู่หน้าบ้านของเขาพอดี ซึ่งบ้านของลุงโง่นั้นมีคน อาศัยอยู่ประมาณ ๓๐ กว่าคน

                 ทุกครั้งที่ต้องออกจากบ้าน ทุกคน จะต้องเดินอ้อมภูเขาลูกนี้ ทำให้ไม่สะดวกและเสียเวลามาก ลุง โง่จึงตัดสินใจว่าในบั้นปลายชีวิต เขาจะขอทำสิ่งที่มีความหมาย อย่างยิ่งสักเรื่องหนึ่ง นั่นคือการย้ายภูเขาลูกนั้นไปไว้ที่อื่น

                และแล้วลุงโง่ก็นำสมาชิกทุกคนในบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็ก เริ่มงานขุดย้ายหินบนภูเขาเพื่อขนไปไว้ในที่ห่างไกลออกไป ทว่า ภูเขาลูกนั้นสูงใหญ่ เกินกำลังของพวกเขามาก ดั งนั้นงานย้ายภูเขา จึงคืบหน้าไปอย่างเชื่องช้า

                ข้างบ้านของลุงโง่มีเฒ่าฉลาดอยู่คนหนึ่ง เขารู้สึกว่าการ กระทำของลุงโง่นั้นช่างเหลวไหล ไร้สาระโดยสิ้นเชิง เขาจึงกล่าว แนะนำลุงโง่ว่า “นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ข้าว่าพวกท่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่จงเลิกล้มความตั้งใจนี้เสียเถิด ท่านไม่ลองคิดดูเล่าว่าปีนี้ ท่านอายุเท่าไรแล้ว ต่อให้แม้ว่าปีนี้ท่านมีอายุเพียง ๒๐ ปีบริบูรณ์ แล้วใช้เวลาชั่วชีวิต ก็ไม่สามารถย้ายภูเขาลูกนี้ไปได้ แม้เพียง ๑ ในหมื่น”

                ลุงโง่ตอบเฒ่าฉลาดทันทีว่า “เรื่องราวไม่ได้ยุ่งยากอย่าง ที่ท่านคิดหรอก ถ้าชั่วชีวิตของฉันไม่สามารถย้ายภูเขาลูกนี้ ได้สำเร็จ หลังจากที่ฉันตายไปแล้วก็ยังมีลูกหลานของฉันอีก เมื่อลูกหลานของฉันตาย ก็ยังมีลูกหลานของลูกหลานฉันอีก พวกเราทุกรุ่นสามารถทำงานนี้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆภูเขาลูกนี้เป็นของตาย อย่างไรก็ไม่งอกโตขึ้น ขอเพียงให้ พวกเราพากเพียรพยายาม ไม่เลิกละกลางคันเท่านั้น จะเร็วหรือ ช้าก็ต้องสามารถย้ายภูเขาลูกนี้ไปได้สำเร็จ”

                 เมื่อเทวดาประจำภูเขาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกวิตกกังวลเป็นอัน มาก เพราะรู้ว่าการตัดสินใจของลุงโง่นั้นเด็ดเดี่ยวและมั่นคง ไม่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการรักษารูปทรงลักษณะ ของภูเขาไม่ให้เสียหายไป เทวดาตนนั้นจึงรีบลงมือย้ายภูเขา ลูกนั้นไปไว้ที่อื่นเสียเอง

ท่านทั้งหลาย...

                 ในการดำเนินชีวิตของทุกคนในโลกล้วนต้องเผชิญอุปสรรค ทั้งนั้น มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป บางครั้งอาจรู้สึกว่าอุปสรรคที่ เรากำลังเผชิญอยู่นั้นเป็นเรื่องหนักหนาสาหัส มองไม่เห็นหนทาง แก้ไข รู้สึกเหมือนเกินกำลัง ทำไม่ได้ แต่จริง ๆ แล้วขอเพียงให้ เราตั้งสติให้มั่นคง ไม่ตื่นตกใจ ไม่ท้อถอยตั้งแต่ต้ นค่อย ๆ ทำไป ทีละขั้น ๆ สุดท้ายเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ

                 ท่านคิดดูเถิดว่า คงไม่มีใครคิดว่าเหล็กที่หนักเป็นตัน ๆ จะสามารถทะยานขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ หรือ มนุษย์ จะสามารถไปเดินบนดวงจันทร์ได้ แต่ด้วยพลังและความมุ่งมั่น ของมนุษย์ ได้ทำให้เกิดผลงานอันน่าอัศจรรย์ ปรากฏให้เห็นมา แล้วมากมายนัก

ที่มา https://www.blockdit.com/thanavuddho_bhikkhu

 Total Execution Time: 0.014295780658722 Mins