สำคัญที่ประสิทธิภาพในการใช้เวลา

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2563

"สำคัญที่ประสิทธิภาพในการใช้เวลา"

                 เมื่ออายุมนุษย์มันสั้น อย่างมากไม่เกินร้อยปี สิ่งที่ต้องคำนึงก็คือ ประสิทธิภาพในการใช้เวลา ก็อายุมันสั้นต้องหัดมองเวลาตามความเป็นจริง 

                เวลานี่ยุติธรรมนะ คือ ทั้งพระราชา ทั้งเศรษฐี ทั้งขอทานก็ได้วันละ ๒๔ ชั่วโมงเท่ากัน เท่ากันเลยไม่มีใครได้มากกว่ากัน 

                แต่ว่าประสิทธิภาพในการใช้เวลานี่ มันต่างกัน พระราชาใช้แบบพระราชา ก็เลยทำความดีกับมหาชนได้จำนวนมาก เศรษฐีใช้เวลาแบบเศรษฐีก็เลยหาทรัพย์ได้เยอะ
 
                 ลองไปพิจารณาว่า เราจะเป็นอะไร อยู่ตรงนี้ วันละ ๒๔ ชั่วโมงแต่ว่าขึ้นอยู่เจ้าของเวลานั้นๆ ว่าจะใช้อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ

๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

#บริหารเวลา
#หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00085716644922892 Mins