ในการจะรวมกันทำงานเป็นทีมได้นั้น ก็มีสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและต้องฝึกอยู่ ๔ ข้อด้วยกันคือ
...อ่านต่อ
ทำไมพ่อแม่ปู่ย่าตายายถึงหมั่นชวนลูกหลานทำบุญตั้งแต่เล็ก ? เพราะลูกหลานเรา เขาไม่รู้หรอกว่าบุญคืออะไร อย่าว่าแต่ลูกหลานเลย แม้เป็นผู้ใหญ่
...อ่านต่อ
หัวใจของวินัยในทางโลก คือ ความตรงต่อเวลา เพราะว่าถ้าเวลาไม่ตรงแล้วทุกอย่างรวนหมดเลย ถึงเวลาประชุมไม่ประชุม ถึงเวลากินไม่กินถึงเวลานอนไม่นอน รวนหมด
...อ่านต่อ
สำหรับใครที่ยิ่งทำงานแล้วยิ่งขี้โมโห ยิ่งเจ้าโทสะ ก็มีข้อคิดอยู่หน่อยนึง ยิ่งรับผิดชอบมาก แล้วจัดระบบไม่เป็น วางระบบระเบียบไม่เป็น เลยมีความรู้สึกว่างานเรามันท่วม งานมันมาก
...อ่านต่อ
ไม่ว่าเราจะทำอะไร แม้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่มีผลข้างเคียงที่ตามมาน่ะ ปู่ย่าตาทวดจึงสั่งเอาไว้
...อ่านต่อ
 ขอให้มั่นใจในบุญทุกวันคืน บุญเก่าก็ทบทวนระลึกถึง ทบทวนของเราเรื่อยไป ว่าเราได้ทำบุญอะไรมาบ้าง
...อ่านต่อ
สำหรับการตักเตือนกันคือ ถ้าเรื่องที่เตือนเป็นเรื่องหนัก ๆ วันหนึ่งห้ามเตือนกันเกินสองเรื่อง เดี๋ยวจะรับไม่ไหว
...อ่านต่อ
ในยามตกทุกข์ได้ยาก พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างเหมาะสมถูกวิธี
...อ่านต่อ
การรักษาความสะอาด ช่วยให้คนกระทบกระทั่งกันน้อยลง
...อ่านต่อ
มีข้อคิดนิดหนึ่ง แต่โบราณห้ามเด็ดขาด คือ ถ้าในครอบครัวตอนเช้าจะพูดเรื่องดียกใจก็ได้ ถ้ามีความจำเป็นจะต้องตำหนิก็เอา เพราะถ้าได้นอนหลับเต็มอิ่มตื่นเช้ามาใจยังสดชื่นอยู่ ตำหนิกันด้วยความเป็นธรรม ใจมันก็รับได้
...อ่านต่อ
 เราเคยได้ยินโบราณท่านว่า “อายุพระพุทธศาสนาจะอยู่คู่โลกไปถึง ๕,๐๐๐ ปี ตอนนี้อยู่ในช่วงกึ่งพุทธกาลคือ ๒,๕๐๐ ปีเศษ” ความจริง ความเข้าใจตรงนี้คลาดเคลื่อนไปหน่อย
...อ่านต่อ
อยากจะให้ลูกหลาน อยากจะให้คนในครอบครัวของเราดีอย่างไร ก็เอาตัวของเรานั่นล่ะ เป็นต้นแบบทำความดีเข้าไปให้ได้อย่างนั้น
...อ่านต่อ
เมื่อเข้าวัดใหม่ ๆ สมัยอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์ ที่วัดปากน้ำ โดยเฉพาะมาทำบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน พอถึงตอนเย็นกำลังจะกลับยายก็แนะว่า “คุณรักษาใจไว้ให้ดีนะ
...อ่านต่อ
 ธรรมะทุกข้อจะออกผลมีฤทธิ์ต่อเมื่อกลายเป็นคุณธรรมหรือกลายเป็นนิสัยในตัว หากเพียงเอาแต่ท่อง ยังไม่เป็นธรรมะ นาน ๆ ทีทำทีปฏิบัติที ก็ยังไม่เป็นธรรมะ
...อ่านต่อ
เพราะเรามีน้ำใจ เคยให้การช่วยเหลือใครต่อใครมาก่อน
...อ่านต่อ
เมื่อต่างคนต่างแรง มันก็มีแต่ความเดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่าย โลกปัจจุบันนี้กับโลกเมื่อล้านปีมีลักษณะคล้าย ๆ กันคือ เมื่อผูกโกรธกันเสียแล้ว การจะไปเอาผิดเอาถูกเอาเหตุเอาผลกันนั้นมันไม่มีแล้ว มีแต่จะเอาแพ้เอาชนะกัน
...อ่านต่อ
 คุณธรรมความดีทุกอย่างที่เราพากันมาประพฤติปฏิบัติกันในวันพระนี้ จะเป็นต้นแบบให้ลูก ๆ หลาน ๆ ตัวเปี๊ยก ๆ ที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้
...อ่านต่อ
"เรื่องการช่วยมันก็คือการช่วย ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ มันก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราอยู่แล้ว
...อ่านต่อ
ในโอวาทปาฏิโมกข์ ข้อที่ว่า ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร แปลว่าความสำรวมในศีลและมารยาท ความสำรวมในศีลและมารยาท ตรงนี้อยากจะฝากเป็นข้อคิดสำหรับผู้ที่มีลูกน้องอยู่ในมือ มีลูกจ้างอยู่ในมือ ในออฟฟิศ
...อ่านต่อ
ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตพระของเราทั้งหมด ตั้งแต่โบราณมาแล้วใช้อยู่คำหนึ่ง คือคำว่า หลังอิงต้นโพธิ์ หมายถึง จะทำอะไรก็ให้อิงหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้
...อ่านต่อ
"นั่งสมาธิแล้วไม่ปลื้ม สวดธรรมจักรแล้วไม่ปลื้ม ทำบุญแล้วไม่ปลื้ม ขาดทุนนะ 
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล