ทำไมพระพุทธองค์ ต้องให้ความสำคัญเรื่องบุญ

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2563

"ทำไมพระพุทธองค์ ต้องให้ความสำคัญเรื่องบุญ"

เมื่อเราได้รู้เรื่องบุญแล้ว ก็อย่าประมาทในการทำบุญ เพราะบุญจะเป็นเหมือนเงาตามตัว ทำไมพุทธองค์ต้องมาจ้ำจี้จ้ำไชเรื่องบุญ ก็นิดเดียวเพราะบุญนอกจากเป็นเครื่องชำระใจให้ผ่องใสแล้วบุญเป็นอาหารใจ มองให้ชัด บุญเป็นอาหารของใจ

มนุษย์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ร่างกายกับจิตใจ ร่างกายต้องการอาหารเป็นคำๆ คือข้าวปลาอาหารที่เราปรุงกันเอามากิน ใจก็ต้องการอาหาร แต่อาหารของใจคือบุญ

บุญที่เราทำมันจะไปหล่อเลี้ยงใจให้ชุ่มชื่น หล่อเลี้ยงอีกลักษณะหนึ่งคือไปดึงดูดแต่สิ่งดีๆ มาให้รู้ มาให้เห็น สิ่งที่ไม่ดี ไม่ดึงดูดเอามาให้ระคายหู ระคายตา ระคายใจ ไม่ดึงดูดเข้ามา บุญมีฤทธิ์อย่างนี้

๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

#บุญหล่อเลี้ยง
#หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011883020401001 Mins