เข้าใจตัวเองก่อน แล้วจะเข้าใจผู้อื่น

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2563

เข้าใจตัวเองก่อน แล้วจะเข้าใจผู้อื่น

                แค่นี้ก็หมดเวลาแล้ว แต่นั่นแหละคือที่มาของคำว่าความช่างสังเกตอยู่ที่นี่

                 สังเกตนอกตัวไม่ชัดหรอกลูก สังเกตในตัวทีเดียว แล้วลูกจะไม่พลาด เมื่อสังเกตในตัวได้ดี เราจะคุมอารมณ์ได้ดี 

               ลูกดูตัวเองแล้วจะเข้าใจทุกคนในโลก อย่าพยายามไปเข้าใจคนทั้งโลก เสียเวลา เพราะจะไม่เข้าใจ แต่พยายามเข้าใจตัวเองให้ละเอียดทุกแง่มุม แล้วเราจะเข้าใจคนทั้งโลกโดยอัตโนมัติ เพราะเขาก็เช่นเดียวกับเรานั่นแหล

๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
หลวงพ่อทัตตชีโว

 Total Execution Time: 0.01732896566391 Mins