ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2565

2-12-65-2-b.jpg

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน 
                หลักการของคนดี คือ จะเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตน ถ้าถือหลักอย่างนี้จะไปถึงไหนก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา

                ประเภทที่เจรจาก็เอาเปรียบคนอื่น เอาเข้าพกเข้าห่อเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ถึงแม้คนที่ถูกเอาเปรียบเขาจะทำอะไรไม่ได้ แต่จะให้เขารักเป็นไปไม่ได้หรอก

                อย่าทำ ทำแล้วก็ได้หนเดียวแหละ วันหลังก็เข้าทำนองว่า ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน อยู่ตรงนี้

๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010183850924174 Mins