สิ่งใดพูดไปแล้ว บาปเพิ่ม บุญลด ไม่ควรพูด

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2563

สิ่งใดพูดไปแล้ว บาปเพิ่ม บุญลด ไม่ควรพูด

                พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งใดที่ได้เห็น ได้ยินได้ฟัง ได้ประสบด้วยตนเอง และได้รู้แจ้งแล้ว เมื่อพิจารณาแล้วว่า ถ้าพูดแล้วบาปเพิ่ม บุญลด พระองค์จะไม่พูดเรื่องนี้ต่อไปอีก พูดแล้วเดี๋ยวบาปมันเพิ่ม 

                มันอาจจะเป็นความผิดของใคร ความชั่วของใคร แต่ว่าพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไร ดีไม่ดีไประคายหูไประคายใจ หรือมีคนไปทำอะไรให้ผิดๆ ตามนั้นเข้าไปอีก เพราะคนไม่เข้าท่ามันก็มีอยู่ อาจจะเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ไม่เข้าท่าเหล่านั้น 

                ถ้าพูดถึงแล้วบาปเพิ่ม บุญก็ลด ไม่ควรพูดต่อไป ชัดเจนลงไป เอาบุญเอาบาปเป็นตัวตั้ง พูดไปแล้ว บาปมันแพร่กระจายออกไป บุญไม่มีแววจะเกิด อย่าพูดนะ

                นอกจากนั้นพระองค์ตรัสอีกว่า แต่สิ่งใดที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ประสบ ได้รู้แจ้ง ถ้าพูดไปแล้ว บาปมันลด บุญมันเพิ่ม พระองค์ตรัสว่าควรพูด เห็นมาด้วยตา ถ้าพูดแล้ว บาปลด บุญเพิ่ม ทันที พระองค์พูด นี่หลักที่ทรงให้

๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.033435614903768 Mins