สิ่งที่ต้องรีบรู้ 

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2565

14-11-65-1-b.jpg

สิ่งที่ต้องรีบรู้ 
                เรื่องใหญ่ของมนุษย์นี้ที่ต้องรีบศึกษา คือ จะต้องรีบรู้ว่า อะไรดีอะไรชั่วให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

                เพราะถ้าทำอะไรที่ดี ๆ มันก็เกิดเป็นบุญ ถ้าอะไรที่มันไม่ดีทำไปแล้วก็เกิดเป็นบาป และบุญบาปที่เราทำอย่างต่อเนื่องนี้ มันก็จะเกิดเป็นนิสัยที่ดีและไม่ดีขึ้นมาในตัวมนุษย์เรา

                เวลาเราทำกรรมอะไรก็ตาม เวลาเราทำกรรมดี ผลก็เป็นความสุขน่าชื่นใจ แล้วเกิดบุญอยู่ในตัว เกิดความเจริญรุ่งเรือง ยังไม่พอเมื่อทำบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ เข้า ก็เกิดนิสัยดี ๆ อีกด้วย

                ตรงกันข้าม ถ้าทำกรรมชั่ว แทนที่จะเป็นความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้น แทนที่จะเกิดบุญ มันก็เกิดบาปขึ้นมา แทนที่จะรุ่งเรื่องมันก็กลายเป็นความเสื่อมขึ้นมา แล้วมันก็เกิดนิสัยชั่ว ๆ ขึ้นมาด้วย มันคู่ขนานกันไปอย่างนี้

๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0043038010597229 Mins