อปัณณกธรรม ธรรมนำให้พ้นภัย

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2563

อปัณณกธรรม ธรรมนำให้พ้นภัย

1.อินทรีย์สังวร : การสำรวมคุ้มครองทวาร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ต้องมีพื้นฐานจากการมีศีลเเละสติ ต้องมีใจที่มีธรรมในการคุ้มครองทวาร

2.โภชเนมัตตัญญุตา : รู้จักประมาณในโภชนาหาร  ควรประมาณในการกิน เพราะการเกิดโรคส่วนมากจะมาจากการกิน ยิ่งหากติดในรสอาหาร ทำให้ไม่สามารถดำรงในการรักษาความดีไว้ได้ เเละการรู้จักประมาณในอาหารนั้นเป็นการตัดเสบียงของกาม เพื่อการรักษาพรหมจรรย์

3.ชาคริยานุโยค : เป็นผู้หมั่นทำความเพียร คือ การหยุดใจ สติมาปัญญาก็เกิด สามารถไตร่ตรอง เเก้ปัญหาได้ดี อย่างมีเหตุผล เมื่อใจใส ใจสบาย จะดึงดูดบุญเก่ามา  หากใจขุ่นหมอง ก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีมา 

"บุญเเละปัญญาเกิดขึ้นมาจากใจที่สงบ"

ที่มา : ส่วนหนึ่งพระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ 26 เมษายน 2563 (ภาคบ่าย)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0059927185376485 Mins