วัดพระธรรมกาย”สู้ภัยโควิด-19”

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2563

วัดพระธรรมกาย”สู้ภัยโควิด-19”

                  ตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

                 ระหว่างวันที่ 6 ก.พ.- 30 เม.ย.  63 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์ฯ จึงได้ตั้งโรงทานและมอบเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่วัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะสงฆ์ราชจักรกัมพูชา และวัดต่างๆในประเทศไทยรวม 24 แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ 1 แห่ง โรงพยาบาลในไทย 22 แห่ง โรงพยาบาลในจีน 2 แห่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ประกอบด้วย

•เสื้อคลุม 1,300 ชุด
•ถุงมือ 600 คู่
•ถุงเท้า 600 คู่
•แว่นครอบตา 50 ชิ้น
•แอลกอฮอล์เหลว 410 ลิตร
•แอลกอฮอล์เจล 58 ลิตร
•แอลกอฮอล์บรรจุขวด 470 ขวด
•สเปรย์แอลกอฮอล์ 500 ขวด
•ซุ้มพ่นฆ่ายาเชื้อ 1 ซุ้ม
•ถังพ่นแอลกอฮอล์ไฟฟ้า 2 ชุด
•แท่นจ่ายแจลแบบเหยียบ 5 แท่น
•หน้ากากอนามัย 4,370 ชิ้น
•Face Shield 1,120 ชิ้น
•กล้องเทอร์โมสแกนพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด
•ชุดเวชภัณฑ์ป้องกันไวรัส 21,000 ชุด

               นอกจากนี้ยังจัดโครงการ MEDITATE AGAINST #COVID-19 “หยุดใจ ชนะภัยโควิด” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วโลกทำกิจกรรมนั่งสมาธิออนไลน์ ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ Youtube ,Facebook ,Twitter และ Instagram เผยแพร่ด้วย 26 ภาษา มีผู้ร่วมนั่งสมาธิแล้วกว่า 5 ล้านนาที

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001167885462443 Mins