ประกาศ เรื่อง ขอปฏิบัติสำหรับสาธุชนที่มาสวดธรรมจักร ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2563

ประกาศ
เรื่อง ขอปฏิบัติสำหรับสาธุชนที่มาสวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณ
ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์


1.คาดหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดเวลา

2.ก่อนเข้ามหารัตนวิหารคดและลานธรรม ให้ผ่านจุดคัดกรอง
เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและรับเจลหรือสเปรย์แอลกอฮล์ทุกคน ทุกครั้ง

 

คกก.นโยบายป้องกันโควิด-19 วัดพระธรรมกาย
4 พฤษภาคม 2563

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097265243530273 Mins