สร้างตึก-สร้างคน

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2547

อันตึกราม     ใหญ่โต     รโหฐาน

สร้างไม่นาน      ก็สำเร็จ     เสร็จทุกคน

แต่สร้างยาก      นั้นหรือ      คือสร้างคน

     มิให้ผล      ทุกครั้ง      ดุจตั้งใจฯ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0059176802635193 Mins