เสพสื่ออย่างไร ? ไม่ให้มีวิบากกรรม

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2563

เสพสื่ออย่างไร ? ไม่ให้มีวิบากกรรม 

               ต้องรับรู้ไว้ว่าที่เราเสพสื่อทั้งหลายแหล่น่ะ  เราจะเสพเอาอะไร  ถ้าพลอยโมทนาบาปแล้วไม่ได้ข้อคิดไม่ได้ข้อแก้ไขอะไรเลย  ได้แค่ความขุ่นมัว นี่โง่ข้ามชาติ

              ถ้าเปลี่ยนอารมณ์ที่จะพลอยขุ่นตามข่าวให้กลายเป็นความใสสะอาดของเราขึ้นมา นี้เสพข่าวเป็น...

๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
หลวงพ่อทัตตชีโว 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0109468181928 Mins