การฝึกวิธีตัดสินดีชั่ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฝึกอย่างไร? 

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2563

การฝึกวิธีตัดสินดีชั่ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฝึกอย่างไร? 

           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิธีตัดสินดีชั่วด้วยวิธีตั้งแต่ง่ายไปหายาก วิธีง่าย ๆ เบื้องต้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าหัดมองเข้าไปในตัวเอง ที่ว่าในตัวเองคือไม่ใช่ในเนื้อในกระดูกของเรานะ แต่มองเข้าไปในใจตัวเอง

           มองเข้าไปในใจตัวเองอย่างไร ?

           ที่ว่าพยายามฝึกให้ทุกคนมองเข้าไปในตัวเองให้มาก ๆ โดยเฉพาะมองเข้าไปในใจตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ยังไม่สามารถจะเห็นใจตัวเอง เบื้องต้นคือมองเข้าไปในความคิดของตัวเอง 

           ปู่ย่าตาทวดสอนว่า อะไรที่ไม่อยากให้คนอื่นทำกับเรา พูดกับเรา หรือคิดกับเราอย่างนั้น สิ่งนั้นตัวเราเองก็อย่าไปคิด ไปพูด ไปทำกับคนอื่นเขาเข้า 

          เพราะสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาคิด เขาพูด เขาทำกับเรา สิ่งนั้นคงไม่ทำให้เราเป็นสุขนักหรอก  เพราะเราจะเป็นทุกข์แน่ สิ่งนั้นเราก็อย่าไปคิด ไปพูด ไปทำกับคนอื่นเขาเข้าก็แล้วกัน

๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010607520739237 Mins