วันเข้าพรรษา

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2565

6-7-63-2-b.jpg

วันเข้าพรรษา

            ... วันนี้วันเข้าพรรษา เป็นวันแรก เราตั้งใจว่า พรรษานี้ จะให้เป็นพรรษาแห่งการเห็นพระ พระเห็นพระ เณรเห็นพระ โยมเห็นพระ นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้

            ...  เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรก แรกเริ่มเราจะต้อง เริ่มต้นกันให้ดี การจะเห็นพระ มันก็ไม่ได้ยากอะไร แต่ก็ไม่ง่าย มันกำลังพอดีๆ พอสู้กัน ที่ว่าไม่ยากก็คือ เรามีพระอยู่แล้วในตัว คือพระธรรมกาย อยู่กับเนื้อกับตัวของเราเลย

            ...   ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหน ไม่ได้อยู่ในป่า ในเขา ในห้วย ในหนอง ในคลอง ในบึง หรือตามดวงดาวต่างๆ ก็ไม่ใช่ อยู่ในตัวของเรานี่แหละ ถ้าเราตั้งใจทำความเพียร แล้วทำให้ถูกหลักวิชชา

             ...  เราต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอน มันไม่ยากก็ตรงนี้ แต่ที่ไม่ง่ายก็คือ สำหรับคนขี้เกียจนั่นแหละ ถ้าขี้เกียจอะไรมันก็ไม่ง่ายทั้งนั้นแหละ ถ้าขยันทำให้มันถูกหลักวิชชาแล้ว รับรองพรรษานี้ เราต้องสมปรารถนากันอย่างแน่นอน

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010553065935771 Mins