คู่ต่อสู้ที่เเท้จริง

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2563

คำพ่อ คำเเม่
ตอน คู่ต่อสู้ที่แท้จริง


ลูกรัก...

                  ในการทำงานทุกอย่างนั้นย่อมจะต้องมีการแข่งขันต่อสู้ มีความยากลำบากต่างๆ กันไป ซึ่งเรียกกันว่ามีอุปสรรคในการทำงาน คนที่ทำงาน สำเร็จนั้นคือคนที่ผ่านอุปสรรคนั้นๆ มาแล้ว หนักบ้างเบาบ้าง แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นมาจนถึงจุดสำเร็จได้ทุกคนไป

 

                   การที่จะฟันฝ่าอุปสรรคจนพ้นไปได้ก็ด้วยการต่อสู้กับอุปสรรคนั้นๆ เท่านั้น  มิใช่จะพ้นได้ด้วยการหลบเลี่ยงหรือกระโดดข้ามไปเหมือนกับการข้ามรั้ว แต่ต้องฝ่าเข้าไปท่ามกลางอุปสรรคนั้น  เหมือนต้องแล่นเรือฝ่าคลื่นลมหรือเดินฝ่าแดดฝ่าฝนไปจึงจะผ่านคลื่นลมและผ่านแดดผ่านฝนไปได้ฉะนั้น


                 ความจริง การต่อสู้กับอุปสรรคจะไม่ยากนัก ถ้าเราได้ต่อสู้กับจิตใจและกำลังใจของตัวเองจนชนะก่อน จิตใจและกำลังใจของเรานี่แหละ ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของคนเรา การต่อสู้กับจิตใจและกำลังใจของตัวเองนี้ยากกว่าต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในภายนอกคือหนาว ร้อน ลมแดด ความหิว ความลำบาก เป็นต้น


                 การต่อสู้กับจิตใจให้ชนะคือต้องปลุกใจให้ตื่นตัว ไม่ให้ท้อแท้ท้อถอยให้ใจมีกำลัง ไม่ให้หมดกำลังใจไปเสียก่อน เมื่อต่อสู้กับจิตใจตัวเองจนชนะและมีกำลังใจ ที่เข้มแข็งแล้วก็จะสามารถต่อสู้กับอุปสรรคภายนอกจนกระทั่งฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้โดยสวัสดี แต่หากเอาชนะใจตัวเองด้วยการฝ่าฟันอุปสรรคสำคัญคือความเกียจคร้าน ความท้อแท้ ความหมดกำลังใจไม่ได้แล้ว จะไปต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรได้ ต่อสู้กับใจตัวเองให้ชนะก่อนแล้ว ก็จะชนะทุกอย่างในโลกได้พระท่านว่าไว้อย่างนี้
 

พระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0081461350123088 Mins