ทำไม่ถึงรักษาศีลไม่ได้ ตอนที่ ๒ 

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2563

ทำไมถึงรักษาศีลไม่ได้ ตอนที่ ๒ 
ที่ไหนไม่เป็นระเบียบ ที่นั้นจะมีขโมย

               ที่ไหนก็ตามเมื่อสกปรกแล้ว ที่นั้นจัดระเบียบไม่ได้  เมื่อบ้านไม่จัดระเบียบให้เรียบร้อย ข้าวของในบ้าน ก็จะทิ้งๆ ขว้างๆ กอง ๆ สุม ๆ เอาไว้ ของเลยเก่าง่าย เสียง่าย ควรจะใช้ได้นานเป็นเดือนเป็นปี ปรากฏว่าใช้ได้ไม่กี่วันเดี๋ยวเสียแล้ว มันเก่าง่าย มันเสียง่าย 

               นอกจากนั้นบางทียังไม่ทันใช้แค่วางไว้ไม่เรียบร้อย ลูก ๆ หลาน ๆ ตัวเล็ก ๆ ไม่รู้เรื่องมาหยิบไป ใช้ไม่เป็นก็พังเลย ซื้อมาเป็นหมื่นๆ ไม่ได้ใช้เลยก็มี เพราะฉะนั้นเราได้ปล้นสมบัติตัวเอง โดยไม่รู้ตัว

               เมื่อปล้นโกงสมบัติตัวเองโดยไม่รู้ตัว นอกจากนั้น

๑. เมื่อไม่จัดระเบียบ วางของทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ก็ทำให้หาของตัวเองไม่เจอ พอถึงคราวจำเป็นต้องใช้ เมื่อหาไม่เจอ ก็เลยหยิบของคนอื่นไปใช้  เป็นการฝึกนิสัยลักขโมยเบื้องต้น

๒. เมื่อวางของไม่เรียบร้อย ก็ล่อตาล่อใจทำให้เกิดการลักขโมยได้ง่ายขึ้น เพราะเมื่อของหายก็ไม่มีใครรู้

                 ถ้าที่ไหนยังสกปรกที่นั่นต้องฆ่าสัตว์ และที่ไหนสกปรกก็จะจัดระเบียบไม่ได้ เมื่อจัดระเบียบไม่ได้ เดี๋ยวของก็หาย เดี๋ยวการลักทรัพย์ก็จะเกิด เป็นการเพาะขโมยขึ้นมา บางทีก็โทษกันว่าคนนี้คนนู้นขโมย แล้วก็ขโมยกันไปขโมยกันมา 


๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01780081987381 Mins