นี่แหละ! คนจริง ดีจริง ตัวจริง

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2563

4-9-63-4-b.jpg

นี่แหละ! คนจริง ดีจริง ตัวจริง

               เมื่อวันจะตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทับนั่งอยู่ที่โคนโพธิ์เพียงลำพัง พญามารมากันเป็นกองทัพ ล้อมรอบเชียว อาวุธก็เพียบเชียว เทวดาพระอินทร์พระพรหมหนี้ไปอยู่ขอบจักรวาล เพราะกลัวมารเหมือนกัน

               เมื่อเป็นอย่างนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทำอย่างไร ? ก็ทรงอธิษฐาน เอาบารมีทั้ง ๑๐ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาดีแล้ว

               ทั้งทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี เรียกเลยให้ตามมาช่วยพระองค์ท่าน

               ด้วยอำนาจของบารมีทั้ง ๑๐ ทัศนั่นแหละ มารกระจุยไปจนหมด แล้วพระองค์ก็ตรัสรู้ในราตรีนั้นนั่นเอง ตรงนี้เป็นหลักฐานอย่างดีว่า

               การที่เราพยายามทำความดี ประเภทเอาชีวิตกันเป็นเดิมพันกัน ตั้งใจทำกันไป มันเป็นฤทธิ์แสนพิเศษ ประจำตัวของตัวเอง

              เมื่อถึงคราวที่จะคับขันอะไร อธิษฐานเรียกบุญนั้น ให้ตามมาช่วยเราได้ เพราะฉะนั้น พรรษานี้ไปทบทวนดูให้ดี

              จะทำความดีอะไร จะแก้ไขข้อบกพร่องอะไรของตัวเอง ก็ดูให้ดี แล้วเลือกมาหนึ่งข้อ ทำให้ได้

           ถ้าทำได้เมื่อไหร่ นอกจากเป็นบุญเป็นกุศลในเรื่องนั้นแล้ว แถมยังได้สัจจะบารมีติดตัวไปอีกด้วย

เป็นทั้งสัจจะบารมีเป็นทั้งอธิษฐานบารมี คือ วางผังได้ดีมาก แล้วก็บวกกับบารมีนั้น ๆ ที่ตัวเองตั้งใจจะทำ ตรงนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะ

๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
หลวงพ่อทัตตชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0058403333028158 Mins