ถ้าเป็นคนใจแคบ

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2563

8-9-63-3-b.jpg

ถ้าเป็นคนใจเเคบ
ก็จะได้สิ่งต่างๆ
โดยยากเเละได้น้อย

จากหนังสือ ประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0017671147982279 Mins