คือคนเเก่ที่ตระหนี่
...อ่านต่อ
ก็ต่อเมื่อท่านตายไปเเล้ว
...อ่านต่อ
เป็นเหมือนกองศิลาหลากสี
...อ่านต่อ
หรือเราเหมือนเขา
...อ่านต่อ
มีสารอาหารน้อย
...อ่านต่อ
น่ารักกว่าใหญ่ลอยฟ้า
...อ่านต่อ
ถูกเป็นถูก ผิดเป็นผิด
...อ่านต่อ
ต้องยอมเสียคน
...อ่านต่อ
มิใช่มีเพียงเเรงส่งให้ขึ้นสวรรค์เท่านั้น
...อ่านต่อ
วัฒนะเป็นอันหวังได้
...อ่านต่อ
เป็นเรื่องของผู้น้อย
...อ่านต่อ
ก็เป็นอิสระเเละเป็นสุข
...อ่านต่อ
เราจะช่วยให้คนที่อ่านข่าวด้านลบของพระสงฆ์แล้วหมดศรัทธาหันกลับมามองพระสงฆ์ในแง่ดี แล้วเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมได้อย่างไรครับ...?
...อ่านต่อ
เรียนเรื่องไกลตัว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร