กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายเกินไป มักจะถูกโลกทำพิษเอาทั้งนั้น
...อ่านต่อ
เมื่อทำให้เขายิ้มได้ เราก็จะยิ้มด้วย เมื่อทำให้เขาดีได้ เราก็จะดีด้วย
...อ่านต่อ
น้อยกว่าคนไม่ละอาย
...อ่านต่อ
"การสูบการเสพเป็นเรื่องของข้า การเยียวยารักษาเป็นเรื่องของหมอ
...อ่านต่อ
คนก็เห็นคุณค่า
...อ่านต่อ
มีลักษณะเหมือนกัน คือมีทั้งความหวาน
...อ่านต่อ
คนฉลาด ชอบเลี้ยงนักเลง
...อ่านต่อ
แต่ต้องกล้าอย่างมีสติ ถ้ากล้าอย่างไร้สติ
...อ่านต่อ
เอาเรือทราม  เรือช้า  มาข้ามขี่ เปรียบใช้คน  ขลาดเขลา  บอกเข้าที
...อ่านต่อ
ยังบริหารให้ดีไม่ได้ จะไปบริหารอะไรให้ดีได้เล่า
...อ่านต่อ
เป็นไปตามนิยามกรรม
...อ่านต่อ
คนที่รู้วิธีแก้ปัญหา หายาก
...อ่านต่อ
โลกของวัยรุ่น คือเพื่อน
...อ่านต่อ
สมภาร เป็นหลักวัด
...อ่านต่อ
ในยุคเสื่อม ย่อมเห็นทรัพย์ดีกว่าปัญญา
...อ่านต่อ
คือคนที่ไม่ยึดติดอะไรเลย
...อ่านต่อ
ก้าวได้ หยุดไม่ได้ อันตราย
...อ่านต่อ
เมาฉลาด จะเสียมิตร
...อ่านต่อ
คนชั่ว..ก็มักคิดว่าคนอื่่นก็ชั่วเหมือนตน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล