ทำตัวให้มีค่า

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2565

328%20-%20Copy.jpg

ทำตัวให้มีค่า  คนก็เห็นคุณค่า
ทำตัวให้ไร้ค่า  คนก็ไม่เห็นคุณค่า

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0054926673571269 Mins