อุดมคติของพวกขี้ยา

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2565

271b.jpg

"การสูบการเสพเป็นเรื่องของข้า
การเยียวยารักษาเป็นเรื่องของหมอ
นี่คืออุดมคติของพวกขี้ยา"

จากหนังสือ ประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096583366394043 Mins