นำขนมหวานกับปลาเน่ามาวาง

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2565

24-2-65-1-b.jpg

นำขนมหวายกับปลาเน่ามาวาง

เเมลงผึ้งย่อมตอมขนมหวาน

เเมลงวันย่อมตอมปลาเน่า

นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดา

จากหนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010441064834595 Mins