คนชั่วน่ากลัว

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2565

16-6-65-3-b.png

คนชั่วน่ากลัว

น้อยกว่าคนไม่ละอาย

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.009369417031606 Mins