หยุดนิ่ง  สยบเคลื่อนไหว

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2562

หยุดนิ่ง  สยบเคลื่อนไหว

เเจ่มใส  สยบครุ่นเครียด

รังเกียจ  สยบมัวเมา

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0014063477516174 Mins