เบื้องหลังภาพความรักเเบบราคะ

วันที่ 27 ธค. พ.ศ.2564

27-12-64-1-b.jpg

เบื้องหลังภาพความรักเเบบราคะ คือ ความทุกข์

เบื้องหลังภาพความรักเเบบเมตตา คือ ความสุข

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.050892968972524 Mins