มักง่าย ทำให้ยุ่งยาก

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2562

มักง่าย ทำให้ยุ่งยาก
มักมาก ทำให้เสื่อมถอย
มักน้อย ทำให้โปร่งเบา

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0073365489641825 Mins