มักง่าย ทำให้ยุ่งยาก

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2562

มักง่าย ทำให้ยุ่งยาก
มักมาก ทำให้เสื่อมถอย
มักน้อย ทำให้โปร่งเบา

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00085071722666423 Mins