เเบ่งกันดี ได้ดีทุกคน

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2562

เเบ่งกันดี ได้ดีทุกคน

เเข่งกันดี ได้ดีเป็นบางคน

เเย่งกันดี ไม่ได้ดีสักคน

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013019434611003 Mins