มือว่าง จึงหยิบของได้

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2562

มือว่าง จึงหยิบของได้

จิตว่าง จึงหยิบนิพพานได้

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0048174659411112 Mins