โยคีผู้เร่งเร้า  ลุฌาน

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2562

โยคีผู้เร่งเร้า  ลุฌาน

กษัตริย์ผู้ทรงงาน  พินิจถ้วน

สาวหนุ่มใฝ่กามการ  จิตกรุ่น  รักเเฮ

สี่บุคคลนี้ล้วน  หลับน้อยตื่นเสมอฯ

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.001185401280721 Mins