เมื่อต้องการชนะคน

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2562

เมื่อต้องการชนะคน

ก็ต้องยอมเเพ้กิเลส

เมื่อต้องการชนะกิเลส

ก็ต้องยอมเเพ้คน

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015414083003998 Mins