เมื่อต้องการชนะคน

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2562

เมื่อต้องการชนะคน

ก็ต้องยอมเเพ้กิเลส

เมื่อต้องการชนะกิเลส

ก็ต้องยอมเเพ้คน

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0011614839235942 Mins