พ่อ เป็นหลักบ้าน

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2565

4-4-65-4-b.jpg

พ่อ เป็นหลักบ้าน
สมภาร เป็นหลักวัด
กษัตริย์ เป็นหลักเมือง

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.035253870487213 Mins