ตามใจตัว

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2563

15-9-63-1-b.jpg

ตามใจตัว   จะตกยาก
ตามใจปาก   จะยากจน
ตามใจคน   จะจนตัว

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0012020508448283 Mins