การเห็นเเละการยอมรับความจริง

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2565

9-3-65-2-b.jpg

การเห็นเเละการยอมรับความจริง
เป็นภูมิคุ้มกันทุกข์ที่ดีที่สุด

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01242044766744 Mins