ต้นไม้สูง

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2564

8-2-64-2-b.jpg

ต้นไม้สูง
ย่อมกระทบกระเเส
ลมบนมาก ฉันใด
ผู้นำระดับสูง
ย่อมกระทบกระแส
ลมปากมาก ฉันนั้น
จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจาย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023588617642721 Mins