ไม่ขุดหลุม

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2564

1-5-64-1-b.jpg

ไม่ขุดหลุม

น้ำก็ไม่ไหล

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0087667346000671 Mins