เมื่อไม่รู้จักทุกข์

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2564

3-5-64-2-b.jpg

เมื่อไม่รู้จักทุกข์  

ก็ยากที่จะพ้นทุกข์

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0040949662526449 Mins