เมื่อมองเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2562

เมื่อมองเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

เป็นเรื่องธรรมดาได้

ความกังวลใจในทุกเรื่อง

ก็จะหมดสิ้นไปโดยพลัน


จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.03183931907018 Mins