ไม่ฟังเสียงด่า ไม่เสวนากับบัณฑิต

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2562

ไม่ฟังเสียงด่า ไม่เสวนากับบัณฑิต
ไม่พินิจก่อนทำ ไม่จำหน้าใคร
ไม่ใช้คนดี ไม่มีอาทร
ไม่ผ่อนคลายเครียด ไม่รังเกียจอบายมุข
เป็นนักปกครองที่ดีได้ยาก


จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.001349135239919 Mins