ปัญหา  เป็นเครื่องทดสอบความรู้

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2562

ปัญหา  เป็นเครื่องทดสอบความรู้

ศัตรู  เป็นเครื่องทดสอบกำลัง

ผิดหวัง  เป็นเครื่องทดสอบจิตใจ

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.016723402341207 Mins