พูดหวาน  ลูกหลานรัก

วันที่ 20 ธค. พ.ศ.2562

พูดหวาน  ลูกหลานรัก

พูดหนัก  ลูกหลานชัง

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0009592334429423 Mins