บ้านที่อยู่ใกล้กัน

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2562

บ้านที่อยู่ใกล้กัน

ใช้ใจล้อม

ดีกว่าใช้รั้วล้อม

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.010815834999084 Mins