ทำงานด้วยสองมือ  คือลูกน้อง

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2562

ทำงานด้วยสองมือ  คือลูกน้อง

ทำงานด้วยสมอง  คือหัวหน้า

ทำงานด้วยสมองสองมือ  คือเจ้านาย

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0011444330215454 Mins