หยุดนิ่ง เเจ่มใส รังเกียจ

วันที่ 24 ธค. พ.ศ.2563

24-12-63-4-b.jpg

หยุดนิ่ง สยบเคลื่อนไหว
เเจ่มใส สยบครุ่นเครียด
รังเกียจ สยบมัวเมา

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0031041502952576 Mins