ศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2563

26-12-63-3-b.jpg

ศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ

เเต่ถ้าถือมากเกินไป

ก็เป็นสื่อนำความเดือดร้อนมาให้ได้

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0011722485224406 Mins