ท่านว่าหลังอาหาร

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2563

ท่านว่าหลังอาหาร

ถ้านั่ง จะเกียจคร้าน

ถ้านอน จะอ้วน

ถ้าเดิน จะอายุยืน

ถ้าวิ่ง จะถูกมฤตยูวิ่งตาม

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0012800335884094 Mins