ความรักกับน้ำผึ้ง

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2565

0.05.jpg

ความรักกับน้ำผึ้ง
มีลักษณะเหมือนกัน
คือมีทั้งความหวาน
และความขมอยู่ในตัว

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025695717334747 Mins