เมื่อใจไม่ถึง เงินไม่ถึง

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2562

เมื่อใจไม่ถึง เงินไม่ถึง

เเละเเผนไม่ถึง

ก็เอาชนะมารไม่ได้

นี่คือข้อเท็จจริง

ในยุคโลกาภิวัฒน์

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.015165817737579 Mins