ทำตัวให้น่าอิจฉา

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2562

ทำตัวให้น่าอิจฉา

ดีกว่าทำตัวให้น่าสงสาร

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0045559525489807 Mins